Intervju sa Elmom Zukić, predsjednicom AMFI, objavljen u izdanju Business Magazina od 25.3. 2019. godine.