Zahtjev za odobravanje posebnih mjera za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom “Covid 19”

  Grad

  Datum

  Ime i prezime

  JMBG

  Adresa

  Izjavljujem da je zbog vanrednih okolnosti izazvanih pojavom virusnog oboljenja “COVID-19” moja kreditna sposobnost pogoršana iz slijedećih razloga (odaberite opciju):

  komentar

  Procjenjujem da bi moj finansijski položaj bio unaprijeđen ukoliko mi MKF Mikra - Označite priihvatljive opcije:
  Odobri dodatni iznos kredita za potrebe likvidnostiOdobri dodatni iznos kredita za potrebe likvidnosti sa grace periodomOmogući modifikaciju ugovorenih obaveza kroz reprogramOmogući modifikaciju ugovorenih obaveza kroz reprogram, uz mogućnost grace periodaOmogući modifikaciju ugovorenih obaveza kroz refinansiranje postojećih obavezaOmogući modifikaciju ugovorenih obaveza kroz refinansiranje postojećih obaveza sa grace periodomOmogući odgodu plaćanja obaveza (moratorij)