Zahtjev za odobravanje posebnih mjera za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom “Covid 19”

Grad

Datum

Ime i prezime

JMBG

Adresa

Izjavljujem da je zbog vanrednih okolnosti izazvanih pojavom virusnog oboljenja “COVID-19” moja kreditna sposobnost pogoršana iz slijedećih razloga (odaberite opciju):

komentar

Procjenjujem da bi moj finansijski položaj bio unaprijeđen ukoliko mi MKF Mikra - Označite priihvatljive opcije:
Odobri dodatni iznos kredita za potrebe likvidnostiOdobri dodatni iznos kredita za potrebe likvidnosti sa grace periodomOmogući modifikaciju ugovorenih obaveza kroz reprogramOmogući modifikaciju ugovorenih obaveza kroz reprogram, uz mogućnost grace periodaOmogući modifikaciju ugovorenih obaveza kroz refinansiranje postojećih obavezaOmogući modifikaciju ugovorenih obaveza kroz refinansiranje postojećih obaveza sa grace periodomOmogući odgodu plaćanja obaveza (moratorij)