Donatori i partneri

Najznačajniji donator Mikrokreditne fondacije MIKRA je ministarstvo poljoprivrede američke vlade – USDA (United States Department of Agriculture) koji je dio ostvarenih sredstava kroz program monetizacije u Bosni i Hercegovini plasirao u sektor mikrokreditiranja, između ostalih i preko CRS-a kao osnivača mikrokreditne fondacije MIKRA. Ovim putem se želimo zahvaliti na povjerenju koje je USDA ukazao MIKRI u njenom zalaganju da pruži finansijsku podršku najsiromašnijim ekonomski aktivnim ženama koje se svojim radom u okviru vlastitih malih biznisa bore da osiguraju bolji život sebi i članovima svog domaćinstva.

Pored USDA-a MIKRINI donatori su bili i biro američke vlade za populacije, izbjeglice i migracije – BPRM (US State Department’s Bureau of Population, Refugees and Migrations), kao i osnivač Mikrokreditne fondacije MIKRA, CRS (Catholic Relief Services).

Ostvarivanjem planiranih ciljeva uz pomoć navedenih donatora MIKRA je dostigla zavidan nivo finansijske stabilnosti koju je prepoznao CORDAID. Business Finance Unit kao odjel CORDAID-a je kroz plasirana kreditna sredstva na komercijalnoj osnovi ukazao povjerenje MIKRI, te kao institucija sa naglašenim socijalnim karakterom pružio podršku MIKRINOM radu sa najsiromašnijim kategorijama stanovništva.

Mikrokreditna fondacija MIKRA je i član mnogih domaćih i stranih asocijacija, udruženja, centara kao što su MFC, MIX MARKET, MBB,… u kojima aktivno učestvuje u seminarima, treninzima, razmjeni podataka i drugim aktivnostima u sklopu ovih organizacija.