ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POSEBNIM MJERAMA JE ISTEKAO 30.06.2021. GODINE