Zahtjev za kredit možete preuzeti u svim kancelarijama Mikre širom BiH. Popunjen zahtjev za kredit, uz ovjerenu fotokopiju lične karte i CIPS prijavu, predajete našem službeniku u Vama najbližoj kancelariji Mikre, čime započinje proces obrade Vašeg kredita. Konačan odgovor na Vaš kreditni zahtjev dostavit ćemo u najkraćem mogućem roku.

ovo je engleski page