Ko može biti klijent MKF Mikre

MKF Mikra pruža finansijske usluge pretežito ženama, mikropoduzetnicama koje posjeduju vlastite biznise (prihodovnu djelatnost). i obavljaju sljedeće poslovne aktivnosti: mala poljoprivreda, proizvodnja malog obima, trgovina i usluge. MKF Mikra se opredjelila za kreditiranje pretežno žena, posebno onih sa najnižim primanjima, želeći na ovaj način povećati udio žena u mikropoduzetništvu, te ih putem usluga mikrokredita ohrabriti u njihovim poslovnim aktivnostima i planovima da vlastitim radom ostvare veće prihode čime bi svoju porodicu učinile stabilnijom i jačom.

Korisnici kredita mogu biti fizička lica sa slijedećim karakteristikama:

  • pretežito žene, mikropoduzetnice, koje nisu početnice u svojoj poslovnoj aktivnosti
  • svih nacionalnosti, stalno nastanjene i državljanke BiH
  • ne mlađe od 18 godina i ne starije od 65 godina ili do dobi do koje su radno sposobne i
  • koje imaju limitiran pristup konvencionalnim izvorima finansiranja

Od 2012. godine korisnici kredita mogu biti i muškaraci uz ograničeno procentualno učešće u ukupnom broju klijenata. Željeli smo prevenirati mogući osjećaj isključenosti muških klijenata koji žele korsititi naše usluge a u isto vrijeme zadržati naš operativni fokus i provođenje misije sa dominantnim usluživanjem žeskih klijenata