Misija

MKF Mikra odgovorno pruža najsiromašnijim, ekonomski aktivnim, klijentima a pretežno ženama, pristup visokokvalitetnim i pristupačnim finansijskim, edukativnim i srodnim uslugama neophodnim za smanjenje siromaštva, podsticanje samozapošljavanja i razvoj mikropoduzetništva u BiH.

Vizija

Kao vodeća socijalno odgovorna, neprofitna institucija, doprinosimo kreiranju boljeg i pravednijeg društva bez siromašnih i socijalno isključenih, promovišući ravnopravnost i slobodu žena kao osnovni preduslov potpunog ostvarenja njihovih poslovnih i društvenih potencijala.