MKF Mikra i Univerzalni standardi za SPM

MKF Mikra, nakon što je dobila prestižni SMART certifikat u sferi zaštite klijenata, posvećuje se i ostalim definisanim oblastima potrebnim za potpuno i kvalitetno upravljanje SPM aktivnostima. Pored zaštite klijenata, oblasti koje su bitne i prepoznate su: definisanje i monitoring društvenih ciljeva, obezbijediti posvećenost svih zaposlenika, menadžmenta i upravnog odbora društvenim ciljevima, odgovorno tretiranje i fer odnos prema zaposlenicima, ravnoteža između finansijskih i društvenih ciljeva te dizajniranje proizvoda, usluga, modela i kanala za pružanje usluga koje ispunjavaju potrebe, želje i očekivanja klijenata.