Naš tim

Kroz svakodnevne kontakte između menadžmenta i terenskog osoblja, sakupljaju se korisne informacije o tekućim operacijama i potrebama klijenata, te se pruža mogućnost aktivnog učešća svih zaposlenih u davanju svog doprinosa procesu donošenja menadžment odluka .

MIKRA trenutno zapošljava 91 zaposlenih, od čega 47 čine kreditni službenici i koordinatori terenskih aktivnosti, koji predstavljaju “stubove” uspješnog poslovanja i održivog rasta MIKRE .