Naš tim

Mikrin model organizacijske strukture je poseban po načinu na koji se ostvaruje svakodnevna povezanost svih uključenih, u krugu klijenti – terensko osoblje – menadžment fondacije – terensko osoblje – klijenti. Svi radni procesi u MKF Mikri su proceduralno postavljeni tako da u svakom momentu postoji obezbijeđen nesmetan protok informacija u oba smjera između klijenata i menadžmenta fondacije. Takva jaka i kontinuirana povezanost se ostvaruje preko tima uposlenika koji su svakodnevno na terenu u svojoj lokalnoj zajednici i u neposrednom su kontaktu sa klijentima.

Mi u MKF Mikri striktno vodimo računa prilikom upošljavanja naših radnika na terenu, da su uvijek domaći ljudi, sa mjestom boravka u regiji za koju su i poslovno zaduženi. Naši terenski uposlenici su Mikra abasadori u lokalnoj zajednici, ali su istovremeno i komšije i sugrađani sa svojim klijentima. Oni tu žive i dobro poznaju zbivanja, ljude i druge specifičnosti iz svoga okruženja.
Nerijetko, za terenski posao u MKF Mikri apliciraju naši klijenti i prolaze kroz sve etape selekcijskog postupka kao i ostali kandidati. Terensko osoblje, naši Mikrokreditni promoteri i njihovi koordinatori, u MKF Mikri čini više od polovine ukupnog broja uposlenih. To je naša snaga i naša prednost.

Druga posebnost MKF Mikre se ogleda kroz proces poslovnog planiranja. Mi u MKF Mikri poslovnom planiranju pristupamo na jedan drugačiji način. Poslovne ciljeve i prioritete nominira upravo tim terenskog osoblja, a onda ih menadžment MKF Mikre objedinjuje i prati njihovu provedbu. To znači da je Mikrina strategija u svakoj lokalnoj zajednici potekla upravo iz te lokalne zajednice, temeljem ulaznih informacija sa terena, a ne iz ureda menadžmenta. Time se obezbijeđuje da su specifičnosti regije, ali i planovi, potrebe i želje klijenata, utkani u svaki naš proizvod i naše usluge generalno.

Slušanje “glasa terena” i zadovoljstvo klijenata su u osnovi organizacijske kulture i organizacijskih vrijednosti naše fondacije.

Mikra zauzima visoko rangirana mjesta u neovisnim istraživanjima “Najpoželjniji poslodavac” u BiH. Razlog tome, između ostalog, jeste kontinuirana posvećenost MKF Mikre ulaganju u obuku i stručni razvoj svojih uposlenika. Kao rezultat tih ulaganja su i najviše stope u indikatoru “Mogućnost napredovanja na bolje radno mjesto”.  Ta stopa u Mikri je među najvišim na tržištu rada u BiH.

MKF Mikra je mlad i stručan tim profesionalaca, koji su sebi izgradili jedno prijatno radno okruženje i koji su ponosni što rade u organizaciji koja je i lokalno i međunarodno prepoznata kao tek jedna od 60 organizacija u svijetu, koja primjenjuje socijalno odgovorno poslovanje, potvrđeno kroz SMART certifikat.