Naše vrijednosti

MKF Mikra se kroz svoju korporativnu kulturu aktivno zalaže za slijedeće korporativne vrijednosti:

  • Inovativnost
  • Konstantno ulaganje u edukaciju zaposlenika kao preduslov uspjeha
  • Podsticanje korporativnog poduzetničkog duha
  • Društvena odgovornost

Vizuelni identitet MKF Mikre ima direktnu vezu sa našom primarnom ciljnom grupom klijenata. Naime, znak MKF Mikre simbolizira biser kojeg čuvaju dvije ruke. U prenesenom značenju, mikro biznisi koje podržavamo, za njihove vlasnike (članove Mikra porodice) predstavljaju unikatnu vrijednost (biser) koja se čuva se velikom pažnjom. Na identičan način, MKF Mikra tretira i čuva svakog člana Mikra porodice.