Osnivač

Catholic Relief Services (CRS) je aktivan u Bosni i Hercegovini od 1993, s ciljem doprinosa ekonomskoj i socijalnoj rekonstrukciji Bosanskih zajednica.

CRS se nada da će napraviti značajan i trajan doprinos ekonomskom oporavku BiH, kroz mikrokreditne aktivnosti bazirane na CRS principima kreditiranja, preko Mikrokreditne fondacije MIKRA, čiji je CRS osnivač, unaprijeđujući solidarnost između svih etničkih grupa u zajednicama, podržavajući razvoj poduzetnika srednje i niže klase i poboljšavajući ekonomski status žene. Vizija CRS-a je otvoreno i na povjerenju zasnovano civilno društvo u Bosni i Hercegovini, koje ima ekonomsku budućnost u Evropi baziranu na partnerstvu između svih ljudi.