Pitanja i odgovori

Član Mikra porodice može postati svako fizičko lice,  državljanin BiH, sa prebivalištem u našoj zemlji, ne mlađe od 18 godina. Gornja granica životne dobi potencijalnog klijenta zavisi od njene/njegove radne sposobnosti.

Članovi naše porodice su pretežno žene, mikropoduzetnice, koje se aktivno bave malim biznisima iz oblasti: poljoprivrede, usluga, trgovine, proizvodnje ali nisu isključene ni žene koje nemaju vlastiti mali biznis a imaju potrebu za finansijskim sredstvima za stambene potrebe ili potrošnju.

Finansiranjem žena, MKF Mikra želi da poboljša društveni status žene u društvu i ojača njenu ulogu u porodici. Iako žene čine većinski dio Mikra porodice, i muškim članovima su otvorena vrata MKF Mikre, u ograničenom broju. Ograničenim pristupom za muške članove želimo zadržati operativni fokus i provođenje naše misije sa dominantnim usluživanjem ženskih članova Mikra porodice.

Finansijski instrumenti uz adekvatnu naknadu se koristi za unaprijeđivanje biznisa širom svijeta. Ulaganjem novčanih sredstava u biznis, u obrtna sredstva ili investiciju, stvara se pretpostavke za veću zaradu prvenstveno zbog većeg obrta ili zbog dodatne vrijednosti koja je posljedica svake nove investicije. Zarada  ostvarena proširenjem biznisa se može ponovo reinvestirati u biznis i na taj način doprinjeti dodatnom razvoju biznisa. Također, na ovaj način se omogućuje povrat finansijskih sredstava korištenih od finansijskih institucija.

Ulaganjem finansijskih sredstava za zadovoljavanje potrošačkih potreba ne stvara se mogućnost dodatne zarade, jačanja poslovnih i finansijskih kapacitetate članova Mikra porodice te iz tog razloga MKF Mikra preferira finansiranje biznisa naših postojećih ili potencijalnih članova, što se prema njima kontinuirano i argumentovano komunicira .

MKF Mikra je prepoznatljiva po pristupu orjentiranom ka zadovoljavanju potreba naših klijenata.

Ljubazno osoblje, tim sastavljen od  edukovanih i mladih ljudi, poslovanje u skladu sa SMART principima zaštite klijenata, poštovanje klijenata i njihove privatnosti, profesionalna  komunikacija i prijatna atmosfera u našim kancelarijama su samo neki od razloga zašto Mikra porodica broji oko 14.000 članova i kontinuirano raste. Finansiranje sa pristupačnim garancijama, brza i efikasna obrada zahtjeva, te transparentnost troškova  finansiranja su dodatni razlozi zašto broj članova naše porodice neprestano raste.

MKF Mikra živi svoju misiju da bude uvijek na usluzi članovima svoje porodice, tu smo u svim životnim (ne)prilikama, da pomognemo i finansiramo sve postojeće i potencijalne članove Mikra porodice. MKF Mikra je uvijek spremna odgovoriti na sve zahtjeve klijenata i uz to ih nagraditi za ukazano povjerenje.

Slogan „Malim koracima rastimo zajedno…“  također potvrđuje predanost MKF Mikre da gradi dugoročnu i prosperitetnu saradnju sa svim članovima Mikra porodice.