PREDMET: Ponuda za zastoj u otplati kredita – moratorij

Poštovani,

shodno Odluci Agencije za bankarstvo FBIH/RS o privremenim mjerama koje MKO primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“ kao privremenu mjeru vam nudimo zastoj u plaćanju rata (moratorij).

Za implementaciju ove mjere MKF Mikra vam ne naplaćuje naknadu za obradu kredita i u toku moratorija prestaje vaša obaveza plaćanja mjesečnih rata kredita.

Moratorij znači da se zaustavlja obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati ali dospijeva na plaćanje nakon isteka moratorija, kada se nastavlja vaša obaveza plaćanje redovnih rata.

Kako bismo klijentima olakšali plaćanje, tokom perioda moratorija obračunata kamata će biti snižena za 25% a za plaćanje iste ćete imati mogućnost otplate tokom više mjeseci, tačnije onoliko koliko vam je ostalo do kraja otplate kredita.

Otplatni rok vašeg kredita će biti produžen za onoliko mjeseci koliko bude trajao moratorij.

Ukoliko prihvatate ponudu MKF Mikra za moratorijem Vašeg kredita molimo Vas da odgovorite na ovu poruku sa “DA, prihvatam ponudu moratorija za kredit a naknadno ćete ponudu  potpisati u kancelariji MKF Mikra.

Vaš kreditni službenik će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku vezano za dogovor za naredni period.

Također, Vas molimo da na navedenu ponudu odgovorite u periodu od 3 radna dana.

S poštovanjem,

MKF MIKRA SARAJEVO