Project Description

Dušna Veletić

Dušna živi sa suprugom i sinom u vlastitoj kući. Žive na porodičnom imanju gdje imaju 40 dunuma zemlje a bave se uzgojem stoke (koza) i peradarstvom (tokom cijele godine).
Klijentica takodje obradjuje baštu od cca 800 m2 većinom za vlastite potrebe kao i za ishranu stoke. Dušna je članica Mikra porodice punih 10 godina.