Project Description

Snježana Ferhatović

Snježana živi sa suprugom u porodičnoj kući.  Porodično se bave  kamenorezačkim uslugama već dugi niz godina veoma uspješno.  Posao je dobro uhodan čemu je značajno doprinjela tradicija jer je kamenorezačku radnju naslijedila od oca. Kroz dugi niz godina bavljenja ovim poslom stekla je veiliki broj klijenata, a većina novih klijenata dolaze putem preporuka.  Radionica ima veliku paletu proizvoda kao što su izrade spomenika, stepeništa, galanterije od kamena, dekorativnih predmeta od kamena itd. Snježana je član Mikra porodice više od 11 godina.