• Široka paleta kreditnih proizvoda, uz korištenje Zadružne i individualne metodologije,
  • Krediti u potpunosti prilagođeni potrebama naših klijenata, bilo da se radi o finansiranju biznisa ili o potrošačkim kreditima,
  • Jednostavan i brz pristup kreditu,
  • Kontinuiran pristup kreditu kroz više kreditnih ciklusa,
  • Aktivan odnos između kreditnih službenika Mikre i klijenata.