Prigovori, pohvale i sugestije

Svi članovi Mikra porodice, korisnik kredita, sudužnik,  ili bilo koje drugo lice koje lično osigurava ispunjenje obaveze glavnog dužnika, ima pravo podnijeti prigovor, ukoliko smatra da se MKF Mikra ne  pridržava odredaba zakona, općih uslova poslovanja, nekog drugog propisa ili zaključenog ugovora o kreditu.

Sve prigovore, pohvale ili sugestije, kako na naše proizvode, tako i na naše usluge predstavljaju nam važne smjernice za dalje unapređenje, čime i Vi pridonosite ostvarenju naše još uspješnije saradnje, na čemu Vam zahvaljujemo. Vaše zadovoljstvo našim uslugama cilj je kojem smo posvećeni u svakom aspektu našeg poslovanja. Vaše mišljenje je ono što posebno cijenimo, te nastojimo da pri definisanju ponude i uslova kreditiranja uzmemo u obzir sve prigovore, pohvale ili sugestije, a kako bi zadovoljili očekivanja i potrebe članova Mikra porodice.
Svoje prigovore, pohvale ili sugestije možete uputiti usmeno ili u pisanoj formi na neki od sljedećih kanala komunikacije:

 • Besplatna info linija (080 02 01 10),
 • Faks (+387 33 71 71 41),
 • Elektronska pošta (sugestije@mikra.ba) ili (mikra@mikra.ba),
 • Putem pošte na adresu: Marka Marulića 2/VI, 71000 Sarajevo (sa naznakom za Komisiju za žalbe i prigovore klijenta MKF Mikra).

MKF Mikra ima uspostavljen sistem obrađivanja zaprimljenih prigovora koji podrazumijeva određena načela, rokove za postupanje i odgovornost za efikasno obrađivanje i rješavanje prigovora klijenata. U postupku po prigovoru, MKF Mikra će podnosiocu prigovora dostaviti odgovor i/ili prijedlog za rješenje spornog odnosa, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

Ako ne zaprimite odgovor MKF Mikre u propisanom roku od 30 dana ili niste zadovoljni odgovorom na dostavljeni prigovor, možete se pismeno obratiti i uložiti prigovor Ombudsmenu u Agenciji za bankarstvo FBIH, na adresu Ombudusmena Agencije za bankarstvo FBiH Sarajevo, adresa: Zmaja od Bosne br. 47b, 71000 Sarajevo (za podnosioce prigovora sa područja FBiH i BD) odnosno Ombudsmenu za bankarski sektor Republike Srpske, adresa: Vase Pelagica 11a, 78000 Banja Luka (za podnosioce prigovora sa područja RS).

Online obrazac za Vaše primjedbe, prijedloge i pohvale

  Vaše ime (obavezno)

  Status podnosioca prigovora (obavezno)

  Vaš Email

  Predmet (obavezno)

  Vaša Poruka


  Unosom podataka u obrazac korisnik je saglasan da MKF Mikra Sarajevo može vršiti obradu ličnih podataka u svrhu postupanja po prigovorima,  pohvalama ili sugestijama. Svi Vaši podaci bit će obrađivani samo u navedene svrhe.