U saradnji sa IFC-em i SMART kampanjom, uz podršku svog osnivača CRS-a, MKF Mikra je nakon intenzivnog perioda priprema i prilagođavanja svojih praksi najboljim svjestkim praksama, u Julu 2016 godine i zvanično dobila SMART certifikat – certifikat koji potvrđuje najbolje prakse u domenu zaštite klijenata i na taj način napravila izuzetno važan korak na putu ka izvrsnosti u upravljanju društvenim učincima (SPM). Ovo je MKF Mikru svrstalo u odabrano društvo od svega 60-tak mikrokreditnih institucija u cijelom svijetu. Ovim putem, MKF Mikra se zahvaljuje svim partnerima na pruženoj podršci i ukazanom povjerenju. MKF Mikra nastavlja aktivnosti na integrisanju najboljih SPM praksi u svoje svakodnevno poslovanje uvođenjem Univerzalnih standard za SPM kreiranih od strane SPTF-a.

Mikrofinansijske institucije koje imaju SMART certifikat zadovoljavaju rigorozne međunarodno dogovorene standard vezane za principe zaštite klijenata. Ovi standardi se sastoje od sedam principa koji se prevode u oko 150 mjerljivih indikatora koje verifikuje neutralno i prepoznato treće lice. Mikrofinancijske institucije koje posjeduju SMART certifikat primjenjuju sedam principa zaštite klijenata kako slijedi: transparentnost, prevencija prezaduživanja, odgovarajući dizaj proizvoda i kanali dostave, fer tretman klijenata pun uvažavanja, mehanizmi za rješavanje pritužbi i privatnost podataka klijenata. One su u mogućnosti da grade jake i dugoročne odnose sa partnerima, da bolje uslužuju svoje klijente i umanje poslovni rizik.