Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora sa pravom glasanja su :

  • Šejla Kulenović – Latal- Predsjednica
  • Ivana Bušić – Član
  • Dragana Đaković – Član
  • Sanda Beljak – Član
  • Prof. dr Milenko Dostić – Član