Univerzalni standardi za upravljanje društvenim učincima

U 2012, kao rezultat dubokih konsultativnih procesa između širokog spektra interesnih grupa, SPTF je publikovao Univerzalne standarde za upravljanje društvenim učincima (skraćenica „Univerzalni standardi). Ovo je opsežan priručnik najboljih praksi koji pomaže finansijskim instituaicjama da postave klijente u centar svih strateških i operativnih odluka te da uravnoteže svoje politike i procedure odgovornim poslovnim praksama. U avgustu 2016, SPTF je publikovao verziju 2.0 Univerzalnih standarda.

Upravljanje društvenim učincima (SPM) se odnosi na sistem koji organizacije koriste da bi ostvarile svoje postavljene društvene ciljeve i postave klijente u centar svoje strategije i operacija. Društveni učinak institucije se odnosi na efektivnost postizanja svojih postavljenjih društvenih ciljeva i kreiranja vrijednosti za klijente. Ako finansijska instituacija ima snažne SPM prakse, vjerovatnije je da će postići snažan društveni učinak.
(Za više informacija posjetite: www.sptf.info)