Vrste finansijskih kredita

Mikra plasira kredite koristeći dvije metodologije: Zadružna metodologija i Individualna metodologija. Mikra plasira kredite primarno za biznis ali i manjim dijelom za potrošnju. U skladu sa tim kreditni proizvodi su podijeljeni na:

Zadružna metodologija (biznis krediti):

 • Fleksi Zadruga
 • Mjesna Zadruga

Individualna metodologija (biznis i potrošački krediti):

 • Individualni investicioni krediti
 • Individualni obrtni krediti
 • Individualni potrošački krediti

Većina Mikrinih klijenata kreditiranje u Mikri započinje zadovoljavanjem potreba za obrtnim sredstvima. Krediti za obrtna sredstva se najčešće koriste za kupovinu robe-obrtnog kapitala, za kupovinu dodatnog inventara, plaćanje dodatnih radnika, unapređenje poslovne lokacije ili rentanje objekta na boljoj lokaciji. Kontinuirano finansiranje, manji iznosi kredita sa tendencijom rasta kroz kreditne cikluse i kraći rokovi (do 12 mjeseci) su prepoznati kao adekvatni za zadovoljavanje klijentovih potreba za obrtnim sredstvima.

Investiciono ulaganje i povremena nabavka osnovnih sredstava za mikro i male biznise je neophodna za razvoj biznisa i zahtijeva veće iznose finansiranja i duže rokove otplate. Nabavka takvih osnovnih sredstava uključuje nabavku dostavnih vozila, namještaja, jednostavnih mašina ili ulaganje u poslovne objekte.

Sezonski karakteri biznisa članica Mikra porodice rađaju potrebu za dodatnim finansijskim sredstvima koje klijent obezbjeđuje ili vlastitom akumuliranom zaradom ili kroz dodatno kreditiranje u MKF Mikri. Klijenti koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom svoje kredite u najvećoj mjeri koriste za uzgoj ili proširenje stočnog fonda, peradarstvo, uzgoj žitarica, kukuruza i stočnog bilja kojim hrane stoku (svinje, ovce, krave ili perad) a kao finalni proizvod na tržište plasiraju meso, mlijeko jaja itd. Finansiranje se koriste i za uzgoj žitarica za direktnu prodaju, uzgoj povrća, proširenje voćnjaka, uzgoj vinove loze i proizvodnju meda. Kontinuirano finansiranje, manji iznosi kredita sa tendencijom rasta kroz kreditne cikluse i rokovi otplate prilagođeni sezonskim karakterom potreba za ulaganjem kao i dinamikom očekivanih prinosa su prepoznati kao adekvatni za zadovoljavanje klijentovih potreba u poljoprivredi. Klijenti koji imaju iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji i vlastito zemljište nerijetko se odlučuju za opciju individualnog kreditiranja za započinjanje ili proširenje vrlo unosne plasteničke proizvodnje. Poljoprivredna proizvodnja zahtijeva i povremena ulaganja u nabavku manjih poljoprivednih mašina, traktora, motokultivatora i ostale opreme za modernizaciju i unapređenje standarda poljoprivredne proizvodnje.Težnja ka poboljšanju životnog standarda klijenata kroz unapređenje stambenih uslova otvorila je MKF Mikri put da kroz potrošačko kreditiranje nađe način za unapređenje socijalnog statusa žene u porodice kao i unapređenje životnih uslova.

Iznos kredita

Minimalni iznos pojedinačnog kredita iznosi 1.000 KM (u izuzetnim slučajevima 200 KM), a maksimalni 10.000 KM. U zavisnosti od kreditnog proizvoda, minimalni iznos kredita za koji klijent aplicira je različit.

Rok otplate

Minimalan rok otplate je 1 mjesec a maksimalan rok otplate je 60 mjeseci. U zavisnosti od kreditnog proizvoda, maksimalan rok otplate može biti različit.

Valuta

Svi krediti će se isplaćivati i otplaćivati u konvertibilnim markama (KM). Grace period je maksimalno 6 mjeseci i koristi se na početku otplate kredita. Odobrava se na kreditnom odboru. Pojedini kreditni proizvodi nemaju grace period.

Naknada za obradu kredita

Naknada za obradu kredita je sastavni dio troška kredita. Naknada za obradu kredita se naplaćuje prilikom isplate kredita. Iznos naknade zavisi od kreditnog proizvoda i roka otplate kredita.

Instrumenti obezbjeđenja otplate kredita

Za uredno vraćanje kredita, Mikra može zahtijevati od klijenta, a u skladu sa Procedurama rada za različite Kreditne proizvode, da obezbijede različite instrumente obezbjeđenja. Prihvatljivim instrumentima obezbjeđenja otplate kredita smatraju se:

 • Mjenica (uvijek  je izdaje korisnik kredita a može biti avalirana od drugih fizičkih ili pravnih lica u svojstvu sudužnika ili jemaca)
 • Solidarna grupa – sudužnici
 • Sudužnik
 • Administrativna zabrana (od korisnika kredita ili sudužnika)
 • Saglasnost o zapljeni ličnih primanja (SZLP) korisnika kredita ili sudužnika po kreditu
 • Založno pravo na pokretnim stvarima registrovano u registru zaloga (izdat od korisnika kredita ili sudužnika po kreditu)

Jemstvo fizičkih i/ili pravnih osoba/lica (korisnik kredita u organizacionom dijelu sa sjedištem u Republici Srpskoj je dužan da prije zaključenja ugovora o kreditu,  dostavi primjerak Ugovora o jemstvu koji je zaključen u pisanoj formi između korisnika kredita i jemca, za čiji sadržaj MKF Mikra nije odgovorna.)